25. novembril allkirjastasid Valga piirkonna omavalitsused ühinemislepingu, mille raames moodustatakse uus omavalitsusüksus nimega Valga vald. Valga gümnaasiumis hääletasid viie omavalitsuse volikogud, et 2017. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päevast moodustatakse ühine omavalitsus keskusega Valgas. Tulevases vallavolikogus on 27 liiget, kes valitakse ühes ringkonnas, mis moodustatakse lepinguosaliste territooriumi põhjal.

„Valga linn on ühinevatele omavalitsustele ja kogukondadele oluliseks keskuseks ning avalike teenuste pakkujaks. Ühinemisleping on tehtud heas koostöös ja arvestades kõigi partnerite huvidega,” sõnas Valga linnavolikogu esimees Ivar Unt.

Ühinemislepinguga lepiti kokku Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru valla ning Valga linna omavalitsusüksuste vabatahtliku ühinemise eesmärgid, õiguslik staatus, nimi, piirid ja ühinemisega kaasnevad organisatsioonilised ümberkorraldused. Samuti avalike teenuste osutamise põhimõtted, varad ning teiste õigustega seotud küsimuste lahendamise põhimõtted. Lisaks on kirjas ka muude lepinguosaliste poolt vajalikuks peetud küsimuste lahendamine. Ühinemise tulemusel tekib 2017. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimiste järgselt ligi 750 ruutkilomeetrine omavalitsusüksus Valga vald, kus on ligikaudu 17 000 elanikku. Ühinemisleping avalikustatakse Riigi Teatajas ning veebilehel uhinemine.valga.ee