Ohtlike jäätmete loetelu, mida on võimalik ära anda: – akud, patareid – vanad ravimid – olmekeemiajäätmed – taimemürgid – värvi-, laki-, liimi- ja lahustijäätmed – vanaõli – õli- ja kütusefiltrid – ohtlike ainetega reostunud pakendid, materjalid – elavhõbedalambid – muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed Vallaelanikud saavad loetletud jäätmed üle anda TASUTA! Ohtlike jäätmete kogumist toetavad SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Mõniste Vallavalitsus. Ohtlike jäätmete kogumisringi ajagraafiku ja kogumisauto peatumiskohad avaldame augustis.