Mõniste Vallavalitsus moodustas hajaasustuse programmi taotluste hindamiseks viieliikmelise komisjoni järgmises koosseisus: Katrin Roop – komisjoni esimees, Tõnu Lindeberg – komisjoni liige, Maiu Toom – komisjoni liige, Sirje Koemets – komisjoni liige, Liisi Kurvits– komisjoni liige.   Mõniste vallas on hajaasustuse programmi eelistatud sihtrühmaks leibkonnad, kuhu kuulub kuni 18-aastane isik.   Hajaasustuse programmi toetatavate valdkondade prioriteetsus määrati järgnevalt: prioriteet nr 1 – veesüsteemid; prioriteet nr 2 – kanalisatsioonisüsteemid; prioriteet nr 3 – juurdepääsuteed; prioriteet nr 4 – autonoomsed elektrisüsteemid.   Hajaasustuse programmi kontaktisikuks Mõniste Vallavalitsuses on majandusspetsialist Liisi Kurvits tel. 786 4725 e-post liisi.kurvits@moniste.ee