Lähenemas on Rõuge valla ettevõtlustoetuse taotlemise tähtaeg – 15. aprill 2019.

Toetust saavad taotleda Rõuge vallas registreeritud ja tegutsevad äriühingud, füüsilisest isikust ettevõtjad ning tegevust alustavad ettevõtjad, kellel on lepingu sõlmimise ajaks ettevõte registreeritud. Toetatakse nii ettevõtlusega alustamist, tegevuse laiendamist, reorganiseerimist kui ka uue tegevusvaldkonna arendamist. Tingimuseks on, et toetusega tehtavad investeeringud tuleb suunata ettevõtluse arendamiseks Rõuge vallas. Ettevõtjal ei tohi olla maksuvõlga ega algatatud likvideerimis- ja pankrotimenetlust.

Taotlusi saab esitada kaks korda aastas: hiljemalt 15. aprilliks ja 15. oktoobriks. Valla poolt makstava ettevõtlustoetuse ülemmäär on 1000 eurot ning maksimumsumma ulatuses saab toetust taotleda üks kord kolme eelarveaasta jooksul.

Rõuge valla ettevõtlustoetuse määramise kord, taotlusvormid ning muud toetusega seotud blanketid on leitavad valla veebilehelt, mis on leitav SIIT

Lisainfo: projektispetsialist Triin Kommer (785 9232, projekt@rauge.ee)