MTÜ Tule Maale on üle nelja aasta aktiivselt tegelenud piirkonna suurima probleemiga- rahvastiku kahanemisega, püüdes seda protsessi pidurdada. Pakkudes maaleaitamise teenust Misso kogukonnas, oleme saanud hindamatu kogemuse ja hea ülevaate maaeluhuviliste soovidest ja hirmudest ning kohaliku kogukonna vajadustest. MTÜ Tule Maale mõned tulemused: MTÜ aktiivse töö tulemusena on piirkonda on elama asunud 13 peret, kelle abil on uue hingamise saanud 10 varem tühjalt seisnud talu. Oleme osalenud messidel ja koondanud maaeluhuvilised ühtsesse andmebaasi, kus on praeguseks 97 kontakti. Oleme leidnud viisi kuidas Missomaal elavad inimesed piirkonna arendamisse kaasata. Koostasime ühiselt Missomaa kogukonna turundusplaani. Oleme aktiivselt tegelenud piirkonna kohaturunduse ja esindamisega avalikel üritustel. Oleme koostöös kohalike ettevõtjatega täitnud 11 töökohta, algatatud on Mauri Põliskodude Küla, loonud uusi ettevõtteid.   Teeme ettepaneku oma kogemuse jagamiseks ning Varstu-Mõniste kogukondade kaasamiseks kokku saada 7. veebruaril 2017 kl. 17 Varstu Kultuurikeskuses. Meie nägemuses tegutseks MTÜ Tule Maale ühendvalla üleselt, omades liikmeid kõigist viiest piirkonnast. Kõigi “osavaldade” liikmed valiksid oma juhatuse liikme MTÜ uude juhatusse, kes omakorda võtaks konkursi korras tööle uue tegevjuhi.   Tiit Niilo juhatuse liige +372 51 72 478