Head Rõuge valla elanikud ja ettevõtjad, kellel kasutuses on eterniiti ja muid asbesti sisaldavaid ehitusmaterjale, mida sooviksite tulevikus jäätmetena ära anda. Keskkonnaministeeriumi uuringu raames palume hinnanguliselt teada anda, kui palju teie valduses asbesti sisaldavaid ehitusmaterjale (sh eterniiti) leidub, kus materjali asub ja eeldatav aeg, millal sooviksite neist jäätmetena vabaneda (2021–2025 või hiljem). Üks m2 eterniiti kaalub ca 15 kg, ühe sõiduauto kärutäis ca 400 kg.

Andmeid ootame kõigilt Rõuge valla territooriumil asuvate kinnistute omanikelt ja ettevõtetelt (sissekirjutus pole oluline), olenemata sellest, kas ehitised, kus asbesti sisaldavaid ehitusmaterjale leidub, on kasutuses või mitte.

Andmete esitamiseks on kaks võimalust:

  1. vastata selleteemalisele küsitlusele internetis või
  2. helistada Rõuge valla keskkonnaspetsialistile telefonil 5346 7448 E–N kl 8–17, R kl 8–14.

Tagasisidet ootame hiljemalt 15.01.2021.

Kokkuvõtte edastame omalt poolt Keskkonnaministeeriumile. Tegemist on andmete kaardistamisega ja see ei anna veel garantiid jäätmetest vabanemiseks. Kuid selle alusel saame täpsemini planeerida projektirahastuse taotlemist eterniidi kogumisringide läbiviimiseks ja Keskkonnaministeerium saab paremini kavandada järgmiste perioodide toetusi asbesti sisalduvate jäätmete kogumiseks.

Käesoleva aasta septembris ja novembris viisime SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel läbi ohtlike jäätmete ja eterniidi kogumisringe, mille raames korjati 45 t eterniidijäätmeid. Järgmised kogumisringid võiksid toimuda SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse positiivse rahastusotsuse korral 2021. a sügisel.

Eterniidijäätmed saab Rõuge valla elanik tuua ka Rõuge jäätmejaama. Jäätmejaamas koguti 2020. aasta jaanuarist novembrini 84,32 tonni eterniidijäätmeid. Kõige aktiivsemalt toodi seda mais, augustis ja novembris.

 

Allikas: www.rouge.kovtp.ee