Alates 18.05.2020 muutus õppekorraldus. Toimuvad teemanädalad ja tunniplaani alusel ka kontaktõppetunnid. Õpilastega, kes peavad õppimiseks koolimajja tulema, võtame personaalselt ühendust. Kontaktõppes osalevatele õpilastele tagatakse isikukaitsevahendid ja antakse koolilõunat.

Teemanädalate ülesanded pannakse e-kooli. Teemanädalad on järgmised:

  • 18.05 – 22.05 LOODUSNÄDAL
  • 25.05 – 29.05 MEEDIANÄDAL
  • 01.06 – 05.06 LIIKUMISE NÄDAL

​Teemanädalate ajal ei pea enam igapäevaselt õpetajale õppeülesandeid saatma, vaid kokkuvõte tuleb õpilasel teha nädala lõpuks. Kokkuvõtte tegemisel saab õpilane valida talle huvipakkuvaima võimaluse (on see pildikogu, lühifilm, plakat vms). Täpsem info selle kohta on e-koolis. Kokkuvõte tuleb saata aadressil monistekool@gmail.com . Õpilane saab tagasisidet tööle erinevatelt õpetajatelt.

Kui on tehnilisi küsimusi, siis pöörduda Kristo Hainsoo poole.

​Teemanädalatega paralleelselt juhendatakse järeleaitamist vajavaid õpilasi. Seda tehakse personaalselt igast õpilasest lähtuvalt.

​Sporditreeningutega alustab õpetaja Virve Tamm. Treeningute ajad: 13.00 – 14.00 ja 14.10 – 15.10 teisipäeviti ja neljapäeviti. Õpetaja Virvele tuleb eelnevalt ette teatada treeningul osalemisest. Kõik treeningud toimuvad õues järgides Tervisekaitseameti juhiseid.

Muusikapesa õppetöö käib erialaõpetajate juhiste järgi. Kontserdimaterjali esitamise tähtaeg muusikapesa õpilastele on 20 mai.

Koolitransport korraldatakse vajadusel.

Kui õpilane haigestub ja/või ei saa õppetöös osaleda, tuleb sellest jätkuvalt teatada klassijuhatajale. Kui õpilane ei saa haiguse (või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu) õppetöös osaleda, märgitakse e-kooli puudumine ja selle põhjus.

​Kõik õpetajad on telefoni teel kättesaadavad tööpäevadel kl 8.15 – 15.00. Telefoninumbrid on kättesaadavad e-koolis. Küsimuste korral võib kasutada kõiki harjumuspäraseid suhtlemisvõimalusi õpetajatega.

Rõuge Koostöökeskuse tugispetsialistide tugiteenuseid saab vajadusel telefoni või e-maili teel. Sotsiaalpedagoog Grete tel nr 58654949, psühholoog Laivi tel nr 59165099

​Lasteaed on avatud. Lasteaeda on oodatud lapsed, kelle vanematel on tööalaste kohustuste tõttu lasteaiateenust vaja. Haigustunnustega laps saadetakse koju.

​Kuna olukord on eriline meie kõigi jaoks, püüame jätkuvalt säilitada rahulikku meelt.

Julgesti võib pöörduda ka direktori poole tel 5215143, maarika@kuutsi.edu.ee või Messengeri kaudu.

​Olgem terved!

Maarika Niidumaa
direktor