Silla ehitustöödeks suletakse liiklusele 4. juuli kell 12 kuni 1. oktoober kell 12 Võru maakonnas Võru-Mõniste-Valga maanteel Mõniste sild (km 38,3–38,6). Ümbersõit on korraldatud Kuutsi kaudu, teekond pikeneb 1,3 km.   Riigimaanteel nr 67 Võru-Mõniste-Valga km 38,5 algasid 28.juunist Mõniste silla ümberehitustööd. Tööde eesmärk on silla asendamine uue, kaasaegseid koormuseid taluva lahendusega ning sõidumugavuse ja liiklusohutuse taseme tõstmine. Tööd algasid sidekaablite ümbertõstmistöödega ja ajutise jalakäijate silla ehitusega. 01.juulil toimusid olemasoleva silla asfaltkatte freesimistööd. 4.juulist on suletud liiklus Riigimaanteel nr 67 Võru-Mõniste –Valga km 38,475 asuva Mõniste silla lammutamiseks ja uue silla ehitamiseks 300 meetri pikkusel lõigul km 38,315 kuni km 38,615. Ümbersõit toimub riigimaanteede nr. 68 Mõniste-Ape, nr. 25199 Mõniste –Tiitsa-Karisöödi ja nr. 25246 Saru-Kuutsi kaudu. Liikluse sulgemise ja ümbersõidu korraldamise eesmärgiks on vastavalt Maanteeameti ja GRK INFRA AS-i vahel sõlmitud Töövõtulepingule (nr 16-00118/ 217) olemasoleva Mõniste silla lammutamine ja uue silla ehitamine. Liikluse sulgemine ja ümbersuunamine toimub 90 päeva jooksul ajavahemikul 4.07.2016.a. kuni 01.10.2016.a. (k.a.). Kavandatud ümbersõidu pikkus on 5,1 km ja teekond pikeneb 1,3 km. Ehitusprojektiga on lahendatud ka uue Mõniste silla pealesõitude ehitamine ning uute liikluskorralduse – ja ohutusvahendite paigaldamine. Vana sild lammutatakse täielikult. Lõigu ehitustööd lõppevad detsembris 2016. Remonditöid teostab GRK Infra AS, ehituse omanikujärelevalvet Taalri Varahaldus AS. Lepingu maksumus on 618 762,06 eurot. Ehitust rahastab Maanteeamet riigieelarvest.   Täpsem info: Kaido Ivask Projektijuht GRK Infra AS Tel. 516 9955 kaido.ivask@grk.ee