Valgamaa omavalitsused soovivad korraldada kodumajapidamistes tekkinud eterniidijäätmete kogumise vooru Keskkonnnainvesteeringute Keskuse toel. 

Juhime tähelepanu sellele, et projekti koostamine ja hindamine võtab pikemat aega. Positiivse rahastamise otsuse puhul eterniidijäätmete kogumine toimub hinnanguliselt  2022. aasta esimesel poolel.

Etteregistreeritud isikud saavad eterniidi üle anda tasuta. Kogumispunktides võetakse eterniidijäätmeid tasuta vastu vaid registreeritud koguses.

Eterniidi kokkukogumiseks ei korraldata kogumisringi, eterniit tuleb tuua valla jäätmejaama määratud kuupäeval, mille info saadetakse registreerimislehe esitajale kaks nädalat enne kogumispäeva.

Registreerimiseks palume täita eterniidijäätmete loovutamise registreerimisleht, mis on leitav ka aadressil https://valgamaa.ee/uldinfo/programmid/eterniidijaatmete-kogumine-valgamaal/eterniidijaatmete-kogumine-valgamaal/ hiljemalt 10.09.2021.

Täpsemad juhised leiate ankeetide juurest. Täidetud ankeedid palume saata aadressil aet.arula@valgamaa.ee või toimetada paberkandjal vallavalitsusse.

 

Lisainfo:

Aet Arula-Piir – 526 0236 või aet.arula@valgamaa.ee

 

Allikas: www.valga.ee