Valga Vallavalitsuse ja Maanteeameti koostöös valmib tänavu uus jalg- ja jalgrattatee Lüllemäe külas. Ehitustööd said neil päevil alguse ning teelõik peaks valmima suve lõpuks. Tööde tõttu võib piirkonnas harjumuspärane liikluskorraldus olla häiritud, mistõttu palume liiklejatel olla tähelepanelik ning jälgida liiklust reguleerivaid märke.

Lüllemäe küla jalgratta- ja jalgtee pikkuseks saab olema 730 meetrit ja see kulgeb koolimaja poolsel teega külgneval alal Vähero-Hargla ristmikust kuni kooli staadioni taguse ristmikuni.

Valga asevallavanema Enno Kase sõnul aitab jalgratta- ja jalgtee ehitamine kaasa Lüllemäe küla liiklusohutuse parendamisele, eelkõige laste turvalisuse seisukohast vaadatuna.