Keskkonnaministeerium kutsub üles osalema küsitluses seoses kasutusel olevate asbesti sisaldavate toodete (eterniidi) koguste kaardistamisega Valga vallas

Keskkonnaministeerium soovib kaardistada Eestis veel kasutuses olevat asbesti sisaldavate toodete kogust, et paremini planeerida järgmiste perioodide toetusi asbesti sisalduvate jäätmete kogumiseks. Asbesti sisaldub eelkõige eterniidis, kuid ka muudes vanades ehitusmaterjalides. Sellega seoses soovime kaardistada Valga vallas kasutusel olevat asbesti sisaldavate toodete kogust.

Küsitlusele on oodatud vastama nii eraisikud kui juriidilised isikud. Isikute sissekirjutus ei ole samuti praegu oluline. Eesmärk on saada ülevaade kogu asbesti sisalduvate materjalide kogusest Valga vallas, seega on oodatud vastajad nii Valga linnast kui maapiirkonnast.

Tegemist on ainult andmete kaardistamisega, selle alusel ei avane veel võimalust asbestijäätmetest vabaneda. Samas on uuringu andmeid võimalik kasutada selleks, et kavandada uusi toetusmeetmeid asbesti sisaldavate jäätmete kokku kogumiseks.

Küsitlust on võimalik täita siit: https://bit.ly/38DQoEH

Palume küsitlusele vastata hiljemalt 18.01.2021.

 

Lisainfo:

keskkonnaspetsialist Anni Teetsmann tel. 5860 1328 e-post: anni.teetsmann@valga.ee