30. novembrini on võimalik esitada kandidaate 2020. aasta Valgmaa aasta noore, noortesõbra, noorsootöötaja ja vabatahtliku tiitlile. 

Kui sina tead kedagi, kes väärib vähemalt ühes eelnevalt nimetatud kategoorias ära märkimist, siis esita ta kandidaadiks! Kiitusega ei tasu olla kitsi, sest kõik kirjeldused vaatab üle komisjon, kuhu kuuluvad kolme valla esindajad, ja kes teeb kokku kogutud tekstide põhjal oma otsuse!

Kandidaadi esitamine on lihtne. Vali allolevatest kategooriatest sobiv, ava link ning täida kandidaadi esitamise vorm.

Valgamaa aasta noor
Kas sina tead kedagi, kes on oma kodukohta panustanud rohkem kui teised noored, kelle töö, tegevus või saavutused on olnud teistele noortele eeskujuks ning motivatsiooniks? Või elab just sinu kodukohas keegi, kes on eeskujuks kõigile noortele ning väärib Valgamaa aasta noore tiitlit? Esita aasta noore kandidaat siin: https://forms.gle/17nXrooBBRoyd3Zk7

Valgamaa aasta noortesõber
Kas sina tead kedagi, kes on oma kodukoha noortesse ning nende tegemistesse panustanud märkimisväärselt palju oma aega, oskusi, tuge jms? Või elab just sinu kodukohas keegi, kes on eeskujuks kõigile noortele ning väärib Valgamaa aasta noortesõbra tiitlit? NB! Aasta noortesõbraks ei saa esitada noorsootöö valdkonna töötajaid! Oodatud on haridus-, majandus-, kultuuri-, healolu jt valdkondade töötajad. Esita aasta noortesõbra kandidaat siin: https://forms.gle/XF2pgte3GHDpkKWw7

Valgamaa aasta noorsootöötaja
Kas sina tead kedagi, kes on oma kodukoha noorsootöösse palju panustanud ja silmapaistvalt tegutsenud, teinud märkimisväärset ja olulist tööd ning aidanud kaasa noorsootöö arendamisele Valgamaal. Või elab just sinu kodukohas keegi, kes on eeskujuks nii noortele kui ka noortevaldkonna töötajatele ning väärib Valgamaa aasta noorsootöötaja tiitlit? Esita aasta noorsootöötaja kandidaat siin: https://forms.gle/f4AJRufkEfV6QquD6

Valgamaa aasta vabatahtlik
Kas sina tead kedagi, kes on oma kodukohas vabatahtlikuna järjepidevalt panustanud ühiskonna arengusse ja heaolusse, teinud vabatahtlikuna kaasa organisatsioonide töös ning panustanud sündmuste jms korraldamisse? Või elab just sinu kodukohas keegi, kes on eeskujuks kõigile noortele ning väärib Valgamaa aasta vabatahtliku tiitlit? Esita aasta vabatahtliku kandidaat siin: https://forms.gle/bo3vBLct9EJmKkDt5

Valgamaa aasta tegijad kuulutatakse välja 16. jaanuaril 2021 toimuval Valgamaa tänuüritusel.

 

Allikas: www.tankla.net