Sihtasutus Tartu 2024 korraldab koos Lõuna-Eesti omavalitsustega mai lõpus ja juuni alguses Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 regionaalse projektitaotlusvooru infopäevad. Seal saab teada, millal ja mida tuleb teha, et oma ettepanek Euroopa kultuuripealinna programmi esitada. Rõuge ja Antsla valla ühine infopäev toimub kolmapäeval, 2. juunil kell 16 Mõniste rahvamajas, Valga valla infopäev toimub neljapäeval, 3. juunil kell 16 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses.

Infopäevadel tutvustavad Tartu 2024 esindajad taotlusvooru kontseptsiooni ja tingimusi, samuti saab kultuuripealinna esindajatele esitada küsimusi taotluste kohta. Tartu 2024 kodulehel ja Lõuna-Eesti omavalitsuste veebilehtedelt saab lugeda, millal ja kus infopäevad täpsemalt aset leiavad.

Teretulnud on kõik ärksad kultuurisündmuste korraldamisest huvitatud inimesed, näiteks kultuurikorraldajad, loomeinimesed, turismikorraldajad ja loomeettevõtjad. Regionaalse taotlusvooru eesmärk on leida programmi silmapaistvaid sündmusi, mis toimuvad Lõuna-Eestis, kõigis Euroopa kultuuripealinna piirkonna omavalitsustes.

Teatavasti sõlmisid aasta alguses 19 Lõuna-Eesti omavalitsust SA-ga Tartu 2024 koostöölepingu, sest Euroopa kultuuripealinna tiitlile kandideeriti ühiselt. Regionaalse vooruga otsime väärilisi sündmusi veerandile Eestile: Antsla, Elva, Kambja, Kanepi, Kastre, Luunja, Nõo, Otepää, Peipsiääre, Põlva, Rõuge, Räpina, Setomaa, Tartu, Tõrva, Valga ja Võru valda ning Viljandi ja Võru linna.

Me kõik oleme seda väärt, et Euroopa kultuuripealinna aasta oleks Lõuna-Eestis meeldejääv ja kannaks auga Eesti 2024. aasta tippsündmuse tiitlit. Sestap innustan siinseid loojaid genereerima unikaalseid publikule suunatud sündmusi, mis looksid Lõuna-Eestile uut väärtust. Sündmusi, mis tekitaksid põnevust meie külastajates ja samas kannaksid meie endi väärtusi. Selliseid üritusi, mida tahaksime ka me kõik ise külastada.Infopäevadel tutvustavad Tartu 2024 esindajad taotlusvooru kontseptsiooni ja tingimusi, samuti saab kultuuripealinna esindajatele esitada küsimusi taotluste kohta. Tartu 2024 kodulehel ja Lõuna-Eesti omavalitsuste veebilehtedelt saab lugeda, millal ja kus infopäevad täpsemalt aset leiavad.

Teretulnud on kõik ärksad kultuurisündmuste korraldamisest huvitatud inimesed, näiteks kultuurikorraldajad, loomeinimesed, turismikorraldajad ja loomeettevõtjad. Regionaalse taotlusvooru eesmärk on leida programmi silmapaistvaid sündmusi, mis toimuvad Lõuna-Eestis, kõigis Euroopa kultuuripealinna piirkonna omavalitsustes.

Teatavasti sõlmisid aasta alguses 19 Lõuna-Eesti omavalitsust SA-ga Tartu 2024 koostöölepingu, sest Euroopa kultuuripealinna tiitlile kandideeriti ühiselt. Regionaalse vooruga otsime väärilisi sündmusi veerandile Eestile: Antsla, Elva, Kambja, Kanepi, Kastre, Luunja, Nõo, Otepää, Peipsiääre, Põlva, Rõuge, Räpina, Setomaa, Tartu, Tõrva, Valga ja Võru valda ning Viljandi ja Võru linna.

Me kõik oleme seda väärt, et Euroopa kultuuripealinna aasta oleks Lõuna-Eestis meeldejääv ja kannaks auga Eesti 2024. aasta tippsündmuse tiitlit. Sestap innustan siinseid loojaid genereerima unikaalseid publikule suunatud sündmusi, mis looksid Lõuna-Eestile uut väärtust. Sündmusi, mis tekitaksid põnevust meie külastajates ja samas kannaksid meie endi väärtusi. Selliseid üritusi, mida tahaksime ka me kõik ise külastada.

Kõik, kellel on Euroopa kultuuripealinna programmi sobiv idee sündmuseks ning kava selle läbiviimiseks, saavad esitada taotluse regionaalsesse vooru. Pärast vooru edukat läbimist sõlmitakse korraldajatega produktsioonileping. Viimane etapp on enda ürituse ettevalmistus ja elluviimine koostöös Tartu 2024 meeskonnaga.

Programmi pürgivate sündmuste väljapakkujad on oodatud avama oma ideed kunstilise kontseptsiooni «Ellujäämise kunstid» väärtuste kaudu. Need on loodushoidlik linna- ja maakultuur, haritus ja leidlikkus, liikumine ja vaimne tervis, põlvkondade koosloome, paikkondlike omapärade esiletoomine, kriitiline ärksameelsus ning valdkondadeülene regionaalne ja rahvusvaheline koostöö.

Oluline on sündmuste valdkondadeülesus. See tähendab, et keskenduda võiks mitte ainult kaunitele kunstidele, vaid neid peaks siduma ka näiteks kehakultuuri, toiduga või mõne muu esmapilgul ootamatu, kuid omase valdkonnaga, mis iseloomustab meie kohalikku elu. Peame tähtsaks, et üritused sünniksid partnerite sisulises koostöös ja viidaks hiljem ellu eri kultuurivaldkondade esindajate nõul ja jõul. Olgu need siis loovisikud, kodanikuühendused, asutused, ettevõtted või muud tegijad.

Euroopa kultuuripealinna puhul on tegu Euroopa suurima kultuurisündmusega, mistõttu on loomulik, et üritused eeldavad rahvusvahelist koostööd idee väljatöötamisel ja elluviimisel. Kaasata võiks ka partnereid omavalitsuste sõpruslinnadest ning -valdadest. Kõik see pakub hea võimaluse hoogustada rahvusvahelist koostööd.

Soovime ka, et Euroopa kultuuripealinn tihendaks põlvkondadevahelist sidet, sestap on teretulnud eri eagruppide koosloome. Niisamuti on sündmuste korraldamisel tähtis keskkonnateadlikkuse aspekt, seega tuleb järgida keskkonnahoidliku kultuurikorralduse juhiseid.

Loodame ja eeldame, et õnnestunud ettevõtmised toovad kaasa teretulnud mõju ka pikemaks ajaks: piirkond muutub tuntumaks, suureneb tahe koos tegutseda ning hoogustub rahvusvaheline koostöö. Tahame ju kõik, et Lõuna-Eesti oleks väga hea paik elamiseks ja siin saaks külastada mitmekesiseid kultuurisündmusi.

Tartu 2024 meeskond on eelnevatelt kultuuripealinnadelt saanud sõnumi, et mõneski riigis märkab osa kultuurisündmuste korraldajaid kultuuripealinna saabumist alles vahetult enne tiitliaastat. Ja on siis õnnetud, kui avastavad, et programm on juba paigas. Kuid ettevalmistusi ei jäeta kunagi viimasele minutile. Sestap ongi Lõuna-Eesti kultuurikorraldajatel just praegu õige aeg hakata üritusi välja mõtlema.

Oluline on mõista, et aastaks 2023 on Tartu 2024 programmi meeskonnal suuremad plaanid juba tehtud ning suur­üritused paigas. Aasta enne kultuuripealinna sündmusi on väljas juba ametlik info, reklaammaterjalid on trükitud ja hoogne tutvustus välisturgudel käimas. Sestap peaksid Lõuna-Eesti kultuurikorraldajaid ajusid ragistama juba nüüd ja infopäevadest osa võtma. Hea on infopäevade eel end Euroopa kultuuripealinna teemadega kodulehel üldiselt kurssi viia.

Kultuuripealinn on Lõuna-Eestis juba kohal. Tiim teeb programmi ettevalmistamiseks tihedat koostööd ja arutab plaane siinsete omavalitsuste kontaktisikutega läbi, samuti teeme koostööd maakondlike arenduskeskustega.

Ühte koostöö vilja – Kultuurikompassi foorumit – saavad kõik lõunaeestlased kuulata-vaadata juba 27. mail. Mai viimasel neljapäeval Võrumaalt Suure Muna kohvikust eetrisse mineva Kultuurikompassi seminari «Kuidas rääkida oma lugu?» eesmärk on anda näpunäiteid lugude jutustamise kunstis. Ühtlasi jagavad silmapaistvad Lõuna-Eesti loo jutustajad oma kogemusi ning avavad meile, kuidas luua oma valla, ettevõtte, sündmuse kaudu Eesti lugu. Kütkestavat, lummavat lugu, mis haaraks kaasa ja kutsuks kohale külalisi nii siit- kui sealtpoolt riigipiiri.

Tartu on koos Lõuna-Eestiga 2024. aastal Euroopa kultuuripealinn. See on meie suur võimalus ja ühine proovikivi. Kõik kultuuriloojad võiksid sellest unikaalsest võimalusest sündmuste korraldajana osa saada.

Artikkel ilmus Lõuna-Eesti Postimehes 25. mail 2021

Annela Laaneots
Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 Lõuna-Eesti koordinaator

 

Allikas: www.rouge.kovtp.ee