15. juunil 2021 otsustas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Keskkonnaprogrammi (KIK) veemajanduse valdkonna taotlusvooru toetuse saajad.
 
AS-l Valga Vesi õnnestus sellest voorust saada rahastus Kaagjärve veemajandusprojektile. Projekti maksumus on 481 575 eurot, millest KIK-i toetuse summa on 250 000 eurot ning AS Valga Vesi omafinantseering 231 575 eurot. Planeeritud lõpptähtajaks on 01. juuni 2023.
 
Valga vallavanem Monika Rogenbaum väljendas omapoolset rahulolu KIK-i otsuse üle ja hindas AS Valga Vesi tulemuslikku tegevust: „Tunnustan väga AS-i Valga Vesi järjekindla töö eest ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimisel Valga valla külades ja alevikes. Ühinemiseelselt olid veevärgi- ja kanalisatsiooniinvesteerinud tehtud ja vastavad projektid ellu viidud Taheva ja Õru valdades, ühinemisjärgselt on tulnud keskenduda Tõlliste ja Karula piirkondadele. Nüüd on süsteemide kaasajastamine järg jõudnud õnneks Kaagjärvele.“
 
AS Valga Vesi juhatuse liikme Jüri Tedre sõnul ei osutunud eelmise aasta taotlusvoorus Kaagjärve veemajandusprojekt abikõlbulikuks. „Teist korda taotlust esitades otsustasime teha muudatuse, suurendades omaosaluse määra, mis moodustab nüüd toetuse summast ligi 50%. Kuigi lõplik projekti maksumus selgub koos hanke tulemusega, võime töödele peagi stardi anda ja parimal juhul hakkama saada isegi planeeritud tähtajast varem, näiteks 2022. aasta lõpuks.“
Jüri Teder lisas, et kui Laatre välja arvata, siis saavad Kaagjärve veemajandusprojekti lõpetamisega Valga valla kõigi suuremate asulate ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemid rekonstrueeritud ja välja arendatud.