Projekt „Asbesti sisaldavate ehitusmaterjalide (eterniidijäätmete) kogumine Valgamaa kohalikes omavalitsustes III voor”

Jäätmete kogumise tingimused ja ajagraafik

Eterniidijäätmete kogumise kolmas voor (registreerimine toimus 2014.aasta augustis) toimub perioodil 05.05.-27.06.2015. Jäätmeid võetakse tasuta vastu ainult eelregistreeritud jäätmevaldajatelt kindlaks määratud kogumispunktis ja kellaajal (vt tabel). Jäätmevaldaja võib oma nimele registreeritud kogust üle anda osadena. Iga jäätmevaldaja kohta täidetakse eterniidijäätmete üleandmise registreerimisleht, seega palume kaasa võtta isikut tõendav dokument. Lisainfo: Ilona Akimova – 5599 6422 või ilona.matsujeva@gmail.com  

Jäätmevaldaja/ eterniidijäätmete asukoht

Kogumispunkti asukoht

(kuhu jäätmed tuleb viia)

Jäätmete vastuvõtu ajad

Helme vald

Hummuli vald

Tõrva linn

Helme vald, endine Härma kruusakarjäär,

sissesõiduga Tõrva- Pikasilla maanteelt,

Helme ühisjäätmejaam

Kuupäevad: (05.05-08.05.2015)Kellaaeg: (08.00-15.00)Kuupäevad: (09.05.2015)Kellaaeg: (08.00-13.00)

Otepää vald/linn

Otepää linn, Kastolatsi tee,

Otepää jäätmejaam

Kuupäevad: (12.05-15.05.2015) Kellaaeg: (10.00-18.00)Kuupäevad: (16.05.2015) Kellaaeg: (10.00-15.00)

Valga linn

Valga linn, Võru tn 109c,

Valga jäätmejaam

Kuupäevad: (19.05-22.05.2015) Kellaaeg: (09.00-18.00)Kuupäevad: (23.05.2015) Kellaaeg: (09.00-15.00)

Karula vald

Karula vald, Lüllemäe küla,

vallamaja tagune plats

Kuupäevad: (29.05.2015) Kellaaeg: (10.00-18.00)Kuupäevad: (30.05.2015) Kellaaeg: (10.00-15.00)

Palupera vald

Palupera vald, Nõuni küla,

Maakultuurimaja kinnistul

Kuupäevad: (05.06.2015) Kellaaeg: (10.00-18.00)Kuupäevad: (06.06.-07.06.2015) Kellaaeg: (10.00-15.00)

Puka vald

Puka vald, Puka alevik, Otepää mnt 4,

Puka staadioni parklas

Kuupäevad: (12.06.2015) Kellaaeg: (10.00-18.00)Kuupäevad: (13.06.2015) Kellaaeg: (10.00-15.00)

Põdrala vald

Põdrala vald, Riidaja küla,

Riidaja põhikooli juures

Kuupäevad: (19.06.2015) Kellaaeg: (10.00-18.00)Kuupäevad: (20.06.2015) Kellaaeg: (10.00-15.00)

Taheva vald

Taheva vald, Hargla küla,

Hargla koguduse kinnistul

Kuupäevad: (15.05.2015) Kellaaeg: (10.00-18.00)Kuupäevad: (16.05.2015) Kellaaeg: (10.00-15.00)

Tõlliste vald

Tõlliste vald, Tagula küla, Põdra talu

Kuupäevad: (26.06.2015) Kellaaeg: (10.00-18.00)Kuupäevad: (27.06.2015) Kellaaeg: (10.00-15.00)