Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutamiseks andmist. Mõniste vallas antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olev järgmine kinnisasi: Võru maakond Mõniste vald Mõniste küla Anni kinnisasi (49301:002:0205; 32,01 ha; kasutusala pindala 30,84 ha; (M)) alghind 2 158.-, tagatisraha 539.-. Pakkumisi saab kirjalikult esitada kuni 29.09.2015 kella 10:30ni. Täpsem info on avaldatud Maa-ameti kodulehel