Karula Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi Lüllemäe Põhikooli direktori ametikoha täitmiseks. Lüllemäe Põhikool ühendab endas põhikooli ja 2 lasteaiarühma, asukohaga Lüllemäel ja Kaagjärves. Konkursil kandideerimiseks peavad olema täidetud haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013. a määruse nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded” § 2 lõikes 1 sätestatud põhikooli direktori kvalifikatsiooninõuded: 1) magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon; 2) juhtimiskompetents organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise vallas. Samuti peavad kandidaadil olema 1) juhtimiskogemus; 2) eesti keele oskus kõrgtasemel; 3) ühe võõrkeele oskus vähemalt suhtlustasandil; 4) vastutustunne, korrektsus ja täpsus; 5) koostööoskus ja väga hea suhtlemisoskus; 6) õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsimis- ja planeerimisvõime. Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada: 1) kirjalik avaldus; 2) elulookirjeldus (töö- või teenistuskäik); 3) ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad; 4) lühinägemus kooli arengust; 5) konkursil osaleja soovil muud dokumendid.   Dokumendid tuleb esitada hiljemalt 12. juunil 2015, saates need posti teel aadressil Karula Vallavalitsus, Valgamaa Karula vald Lüllemäe küla 68116 või e-posti teel karula@karula.ee Lisainformatsioon: vallavanem Rain Ruusa, tel 767 9051, mob 524 0634, rain@karula.ee