Rõuge valla kodulehel on avalikustatud Rõuge Vallavalitsuse avalikud konkursid
Rõuge Vallavalitsus on välja kuulutanud avaliku konkursi alljärgnevatele ametikohtadele:

• Kommunikatsioonispetsialist
• Lastekaitsespetsialist
• Planeeringu- ja ehitusspetsialist
• Projektispetsialist
• Sotsiaalosakonna juhataja
• Personali- ja andmekaitsespetsialist
• Arendusosakonna juhataja
• Ehitusspetsialist
• Ettevõtlus- ja projektispetsialist
• Haridusosakonna juhataja