Uue toetuse eesmärk on aidata taluelamute korrastamise kaudu kaasa Eesti traditsioonilise maa-arhitektuuri ja maamaastiku omapära säilimisele. Taluelamu peab olema ajaloolisse talukompleksi kuulunud eluhoone, mis on ehitatud enne 1940. aastat. Hoone ei pea olema mälestis.
Taotlusvoorust toetatakse tegevusi, mille raames taastatakse või asendatakse taluelamu katusekate ja vajadusel katusekonstruktsioonid. Vooru eelarve 2019. aastal on 100 000 eurot ja taotlusi saab esitada kuni 18. veebruarini.

Täpsem info http://bit.ly/2U3hegk
Foto: Maa-arhitektuuri keskus.