Valga Vallavalitsusele on võimalik esitada projektitoetuse taotlus:

  • kogukonna arendamiseks;
  • kultuuritegevuseks;
  • spordiürituse korraldamiseks;
  • noorte omaalgatuslike projektide teostamiseks.

Kuna 20. veebruar on laupäev, siis seekord on projektitoetuste taotluste esitamise tähtaeg 22. veebruar 2021.

Projektitoetus on rahastamisliik, millega toetatakse konkursi alusel kindla eesmärgi saavutamisele suunatud, ajas ja ruumis piiritletud peamiselt ühekordset tegevust.

Info kultuuritegevuse ja kogukonna arendamise projektide toetuste taotlemise kohta on valla kodulehel https://www.valga.ee/projektitoetus

Info spordiürituste korraldustoetuse kohta on valla kodulehel https://www.valga.ee/sporditoetused

Info noorte omaalgatuslike projektide toetuse kohta on valla kodulehel https://www.valga.ee/noorte-omaalgatus

Kontaktid:

  • Kogukonna arengu projektide kontaktisik on Marika Muru, marika.muru@valga.ee.
  • Kultuuritegevuse projektide kontaktisik on Merce Mäe, merce.mae@valga.ee.
  • Spordiürituste korraldustoetuste ja noorte omaalgatuslike projektide kontaktisik on Tõnu Vahtra, tonu.vahtra@valga.ee.

Projektitoetuse taotlused tuleb esitada Valga Vallavalitsusele kas e-keskkonnas, e-posti teel aadressile valga@valga.ee või tuua käsitsi aadressile Puiestee 8, Valga.

 

Allikas: www.valga.ee