Chef Foods OÜ otsib koostöös MTÜ Liivimaa Lihaveisega oma ettevõttesse lihalõikusest ja lihakäitlemisest huvitatud praktikanti. Praktikant võib sobivusel peale praktika lõppu saada ka tööpakkumise.   Chef Foods OÜ on Balti riikide suurim ulukilihale spetsialiseerunud käitlemisettevõte, milles osutatakse ka lihaveiseliha lihalõikuse teenust Eestis veiseliha kultuuri arendavale MTÜ-le Liivimaa Lihaveis. Chef Foods OÜ asub Jõgevamaal Adaveres. Vajadusel on praktikandil võimalik kasutada tööstuse töötajatele mõeldud ööbimisruume. Praktikandile pakume:

  • Rümbalõikuse õppimine,
  • toodete lõikuse õppimine,
  • praktikatasu.

Praktikandilt ootame:

  • Huvi lihalõikuse ja lihakäitlemise vastu;
  • korrektsust;
  • õppimisvalmidust.

Kandideerima ootame eelistatult viimase kursuse õpilasi, kes on esmajärjekorras huvitatud ja nõus pühenduma lihaveise liha käitlemisele. Praktika algus mai 2015. aastal. Praktikakohtade arv: 2 Kandideerimiseks palume saata oma CV ja motivatsioonikiri hiljemalt 31.03.2015.a meiliaadressile airikool@liivimaalihaveis.ee. Kontakt lisainfo saamiseks: Katrin Noorkõiv – 515 2408. CV ja motivatsioonikiri saata: airikool@liivimaalihaveis.ee.