Läheneb tähtaeg, kus omavalitsused peavad olema valmis üle minema e-arvete kasutamisele. Rahandusministeerium tegeleb e-arvete laialdase kasutuselevõtu ettevalmistamisega. Eesmärk on, et 2016. aasta lõpus toimub avaliku ja erasektori vaheline arvlemine e-arvetega. E-arve on elektrooniline arve, mis luuakse, edastatakse ja säilitatakse elektroonilises keskkonnas. E-arve ei ole pdf-arve, mida saadetakse e-posti teel! Tähtajaks, millest alates kõik erasektori ettevõtted (sealhulgas FIE-d), mittetulundusühingud ja korteriühistud on kohustatud avalikule sektorile saatma ainult e-arveid, on kavandatud 1.jaanuar 2017. Rahandusministeerium viib kõigis maakondades läbi e-arvete teabepäevad vastavas maakonnas tegutsevatele ettevõtetele, kes saadavad avalikule sektorile arveid. Vaata lähemalt SIIT Võrus toimub teabepäev 4. mail. Teabepäevad on ettevõtjatele tasuta ning fookuses on erinevad praktilised e-arvete saatmise infotehnoloogilised lahendused. Tutvustatakse riigi poolt mikro- ja väikeettevõtetele pakutavat e-arvete tasuta saatmise veebipõhist keskkonda e-arveldaja. E-arveldaja on liidestatud e-arvete operaatoritega ja võimaldab seega arved suunata vastuvõtjatele. Lisaks e-arveldajale tutvustatakse ka muid veebipõhiseid tarkvarasid müügiarvete tasuta koostamiseks ja edastamiseks. Ettevõtted, kes avalikule sektorile arveid saadavad, peavad hindama, kui suure osa nende väljastatavatest müügiarvetest (kuus/ aastas) moodustavad avalikule sektorile saadetavad arved ning vastavalt sellele kavandama kasutuselevõetava tehnilise lahenduse. Erinevad tehnilised lahendused avalikule sektorile arvete saatmiseks on kirjeldatud Rahandusministeeriumi kodulehel olevas juhendis „E-arvete saatmise juhis“. mille leiad  SIIT. Kuna 80% ettevõtetest, kes avalikule sektorile arveid saadavad, on saadetavate arvete maht 1 kuni 10 arvet aastas, võib nende koostamiseks ja edastamiseks vabalt kasutada teabepäevadel tutvustatavaid tasuta kasutatavaid veebipõhiseid tarkvarasid.