Avasime Rõuge valla kaasava eelarve 2022. aasta vooru, ideede esitamise tähtaeg on 25. juulil. Ettepanekuid ootame vallavalitsusele allkirjastatult paberkandjal või e-postiga aadressil vald@rauge.ee.

Juulikuu viimasel nädalal alustame ettepanekute tehnilist kontrolli, alates augusti lõpust tutvustame hääletusele minevaid ideid avalikkusele ning septembri esimesel nädalal (30. augustist 5. septembrini) toimub rahvahääletus.

Kaasava eelarve ettepanekuid võib esitada igaüks. Ettepanekuid ei saa esitada objektide rajamiseks nendes külades, alevikes ja alevites, mis võitsid eelmises voorus – seega jäävad sel aastal uut vooru ootama kõik ideed, mis planeeritud Rõuge ja Varstu alevikku.

Kui kavatsed ettepaneku esitada, siis kasuta vormi, mille saad alla laadida SIIT. Kui esitad vabas vormis ettepaneku, siis jälgi, et kirja saaks:

 • esitaja nimi, kontakttelefon ja e-posti aadress;
 • ettepaneku nimetus (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);
 • idee kirjeldus, planeeritav asukoht, eesmärk ja olulisust (lühike kirjeldus, millisele Rõuge valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab; mis on ettepaneku eesmärk; miks on ettepaneku teostamine Rõuge valla eelarvest vajalik ja oluline);
 • sihtrühma kirjeldus (kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu; nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
 • ettepaneku hinnanguline maksumus (kalkulatsioon põhineb hinnapakkumistel, turuvõrdlusel vmt) ja eeldatav iga-aastane kulu. NB! Vallavalitsus eraldab iga idee jaoks 15 000 eurot;
 • isiku või asutuse kirjalik nõusolek, kelle territooriumile objekt soovitakse rajada;
 • eramaale rajatava objekti puhul maaomaniku kinnituskiri, et ta on valmis sõlmima vallaga notariaalse kokkuleppe maa tasuta kasutada andmiseks, kui antud idee saab rahvahääletusel nii suure toetuse, et läheb realiseerimisele;
 • muu oluline info, ideed iseloomustavad materjalid (eskiis, joonis, foto, kirjeldust sellest, mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada).

Ettepanekute kvalifitseerimisel on olulised järgmistest kriteeriumid:

 • idee on teostatav ühe kalendriaasta jooksul (1.01.2022–31.12.2022);
 • rajatav objekt on ligipääsetav ja kasutatav igal ajal ilma piiranguteta;
 • ideede realiseerimine ei too kellelegi otseselt ärilist kasu ega vähenda nende kohustusi;
 • kulutused on põhjendatud ja eelarve läbipaistev;
 • sellest ei teki ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

Oluline on ka teada, et vallavalitsus eraldab kahe enim hääli saanud idee elluviimiseks kokku 30 000 eurot, seega peab esitatud ettepanek jääma 15 000 euro piiridesse. Kui idee elluviimine osutub kallimaks, siis tuleb ettepaneku esitajal leida võimalus vahe finantseerimiseks kas täiendavate projektitaotluste, annetuste kogumise vms teel.

Loe täpsemalt kodulehelt: www.rauge.ee/kaasav-eelarve

Kui soovid enne idee esitamist arutada, täpsustada või mõtteid vahetada, siis võta ühendust arendusosakonna juhiga (Britt Vahter – arendusjuhataja@rauge.ee, 523 3009)