Möödunud aastal sai Eestis tulekahjus kannatada või hävis ligi 1000 kodu, tulekahjudes sai surma 54 inimest, neist 45  hukkus kodus. Peamisteks tulekahjude tekkepõhjusteks olid hooletus lahtise tulega, hooldamata küttesüsteem või selle vale kasutamine, rikked elektrisüsteemis või -seadmetes ja suitsetamine. Lõuna päästekeskuse päästjad ja Lõuna-Eesti vabatahtlikud päästjad nõustavad elanikke nende kodudes, et nii seal tuleohutust parandada.  Eelmisel aastal käisid päästjad tuleõnnetuste ennetamiseks nõu andmas üle 2400 Lõuna-Eesti kodus. Elanike tuleohutusnõustamine päästekomando väljasõidupiirkonnas oli päästjate jaoks uus asi. Õigete kodudeni jõudmisel tehti koostööd kohaliku omavalitsusega, kus omakandi inimesi kõige paremini tuntakse. Nõustamisi alustati peredest, kellel raskusi toimetulekuga ning ohutusinfo saamine raskem. Kodus me ohte ei märka Sageli ei märgata enda tuleohtlikke käitumisharjumusi, mis kasvatab õnnetuste juhtumise riske. Igapäevaselt ei pruugi me märgata, kuidas laguneb kütteseade, kuhu või kuidas ladustame puid ja prügi, kas suitsuandur on õigesti paigaldatud, kuhu oma suitsukoni kustutame või missuguses olukorras on meie elektrijuhtmed ning -seadmed. Päästja kui kodutuleohutuse nõustaja ning oma ala spetsialist aitab kõrvaltvaataja pilguga ohud üles leida ning pakub neile lahendusi. Raha projektidest Paraku on kodukülastusi ja nõustamist tegevad päästjad mõnikord sunnitud möönma, et tuleohtu kodus on keeruline vähendada, kuna kütteseadme remont või elektrisüsteemi parandamine  on pererahvale liiga kallis. Võrumaalt Rõugest sai alguse toimetulekuraskustes elanike kütteseadmete projektipõhine parandamine. Selleks panid päästeamet, omavalitsus ning mittetulundusühing seljad kokku. Üldjuhul kirjutas mittetulundusühing raha saamiseks projekti, elaniku omarahastuse osa andis omavalitsus ja  projekti teostamiseks eraldas raha päästeamet. Lisaks Rõugele läks sarnane tegevus eelmisel aastal käima ka Valga maakonnas Otepää vallas, kus projektipõhiselt parandati kümned lagunenud ja ohtlikud kütteseadmed. Kokkuvõte 2014. aasta tuleohutusnõustamistest Peab tunnistama, et meie kodudes on ohukohti päris palju. 540 külastatud kodudest suitsetati eluruumides ning ligi pooltes nendest kodudest puudus ka tulekahjust varakult teada andev suitsuandur või oli anduri patarei tühi. Suitsuanduri puudumise või tühja patareiga või sootuks ilma patareita anduri leidsid päästjad kokku 913 korral kõigist 2400 külastatud kodust. Tuleohtlike vanade elektrijuhtmetega või -seadmetega kodusid oli päästjate hinnangul üle 320. 173 kodus oli kütteseadme kasutamisviis tuleohtlik või olid erinevad küttesüsteemi osad katkised ning hooldamata. Kodutuleohutuse nõustamine 2015 Sel aastal viivad kodude nõustamisi läbi nii kutselised kui vabatahtlikud päästjad. Vaadatakse  suitsuanduri olemasolu, milline on suitsuanduri parim koht eluruumides ning kui see on olemasolevast paigalduskohast erinev, siis tõstetakse seade elaniku nõusolekul paremasse kohta ümber. Vajadusel antakse soovitus lisa anduri panemiseks, et kodust ohutust veelgi tõsta. Kodunõustajad hindavad elektri- ja kütteseadmete korrasolekut ning selgitavad lahtise tule kasutamise ohutusnõudeid. Veel annavad vabatahtlikud ja kutselised päästjad praktilist nõu, milline on tuleõnnetusel õige tegutsemine. Kodukülastuse läbiviijad tunneb ära päästeameti eraldusmärkidega riietuse ning esitatava töötõendi järgi, mille kehtivust on võimalik kontrollida päästeala infotelefonilt 1524. Kodukülastused lepitakse eelnevalt kokku ning need on elanikele tasuta. Päästeamet soovib elanike turvalisuse tasemelt jõuda aastaks 2025 järele teistele Põhjamaadele ja seda saavutame ainult iga Eesti inimese ehk igaühe kaasabil! Hoonete tuleohutus 1. Hoonete tuleohutus 2. Erki Remmelkoor Päästeamet Lõuna päästekeskuse ennetustöö büroo juhataja