Valga Vallavalitsus on otsustanud korraldada kodumajapidamistes tekkinud eterniidijäätmete kogumise vooru Valga valla elanikele. Etteregistreeritud isikud saavad eelnevalt registreeritud koguse eterniiti üle anda tasuta Valga linna jäätmejaamas. Jäätmete transport Valga linna jäätmejaama tuleb jäätmevaldajal iseseisvalt organiseerida. Eterniidijäätmete kogumine toimub hinnanguliselt august/september 2018. Info täpsete kuupäevade kohta, mil eterniiti saab tasuta jäätmejaama ära viia, antakse kõigile etteregistreerunud isikutele personaalselt teada.

Registreerimiseks palume täita ära registreerimisleht, mille leiate SIIT või Valga valla kodulehelt www.valga.ee või küsi Valga Vallavalitsuse kantseleist (Puiestee tn 8, Valga) või Valga valla teeninduskeskustest.

Täidetud registreerimisleht tuleb hiljemalt 20.07.2018 saata Valga Vallavalitsuse e-posti aadressile valga@valga.ee, tuua Valga Vallavalitsuse kantseleisse aadressil Puiestee tn 8 või viia Valga valla teeninduskeskusesse.