Keskkonnainvesteeringute Keskus avas 12. veebruaril keskkonnaprogrammi, millest on võimalik taotleda toetust ohtlike jäätmete kogumisringide korraldamiseks mittelinnalistes asulates.

Nii nagu varasematel aastatel, soovib Valga vald taotleda toetust asbesti sisaldavate eterniidijäätmete kogumisringi korraldamiseks.  Valga linna elanikud ei saa antud projekti käigus eterniidijäätmeid üle anda tasuta, kuna toetust antakse vaid ohtlike jäätmete kogumisringide korraldamine mittelinnalistes piirkondades. Sellega seoses alustab Valga Vallavalitsus eterniidijäätmete kogumise projekti taotluse ettevalmistamist.

Projekti positiivse rahastusotsuse korral saavad etteregistreeritud isikud Valga valla mittelinnalistest asulatest kodumajapidamistes tekkinud eterniidijäätmeid tasuta üle anda. Kogumispunktides võetakse eterniidijäätmeid tasuta vastu vaid etteregistreeritud koguses. Juhime tähelepanu sellele, et projekti koostamine ja hindamine võtab aega ning positiivse rahastusotsuse korral toimub eterniidijäätmete kogumine hinnanguliselt perioodil sügis/talv 2020. või 2021. a esimesel poolel. Registreerimisvoor  eterniidijäätmete tasuta üle andmiseks 2020. aastal on avatud kuni 5. märts 2020.

Registreerimiseks palume saata täidetud registreerimisleht hiljemalt 5. märtsil 2020 Valga Vallavalitsus e-posti aadressile: valga@valga.ee, tuua Valga Vallavalitsuse kantseleisse (Puiestee tn 8, Valga) või Valga valla piirkondlikesse teeninduskeskustesse. Registreerimisleht on paberkandjal olemas ka Valga Vallavalitsuse kantseleis ning Valga valla teeninduskeskustes.

Eterniidijäätmete koguse hindamisel võib abiks olla Keskkonnaministeeriumi poolt 2008. aastal läbi viidud uuring „Palju on eterniiti veel Eestis kasutusel”, mis on kättesaadav siit: https://www.envir.ee/sites/default/files/eterniidi_uuring_2008.pdf

Lisainfo saamiseks palume pöörduda Valga Vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti Anni Teetsmanni (tel 5860 1328 e-post: anni.teetsmann@valga.ee) poole.

 

Aliikas: valga.ee