Ettepanekud ja vastuväited avalikustatud ühinemislepingu projekti ja selle lisade kohta tuleb esitada kirjalikult hiljemalt 24.10.2016 Mõniste Vallavolikogule aadressil Tedre, Mõniste küla, Mõniste vald, Võru maakond 66002 või e-posti aadressil vald@moniste.ee. Mõniste Vallavalitsus korraldab ühinemislepingu projekti avaliku väljapaneku Mõniste vallamajas, Mõniste ja Kuutsi raamatukogudes ja Mõniste valla kodulehel, mille leiab SIIT Mõniste valla kodulehel www.moniste.ee on avalikustatud ka viie valla ühinemisläbirääkimiste protokollid ja muu info haldusreformi kohta.