Hajaasustuse programmi raames laekus Taheva Vallavalitsusele 10 toetuse taotlust. Toetust taotletakse kogusummas 34 925,90 eurot, taotlejad on garanteerinud omafinantseeringuid kogusummas 17 471 eurot. Vallavalitsus on tunnistanud prioriteetseks veevaldkonna, millest taotleb toetust seitse majapidamist. Ülejäänud kolm majapidamist soovivad toetust kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks või korrastamiseks. Toetusteks jagatav summa ei ole veel teada, sest riigipoolne panus on veel selgumata. Toetuste menetlemine võtab kuni 40 tööpäeva, mille käigus külastab hindamiskomisjon kõiki taotlejaid.