Hanke kirjeldus: Hankelepingu esemeks on lumetõrje teostamine Karula valla avalikes kasutuses olevatel teedel ja Karula Vallavalitsuse hallatavate asutuste ümbruses 2015/2016 ja 2016/2017 talveperioodidel. Valla territoorium on jagatud neljaks tööpiirkonnaks ( Lüllemäe, Karula, Koobassaare-Rebasemõisa, Kaagjärve-Raavitsa), tööpiirkondade teede nimekiri on lisatud hankedokumendile. Hankeleping sõlmitakse edukaima pakkujaga, kes teostab tavapäraseid lumetõrjetöid vastavalt tööde teostamise tingimustele traktoriga. Lumetõrjetööde teostamise eeldatav perioodid on  01.11.2015 – 20.04.2016. ja 01.11.2016 – 20.04.2017 Kontaktisik: vallavanem Rain Ruusa, tel. 767 9051, mob 524 0634, e-mail: rain@karula.ee Pakkumuste esitamise tähtaeg: 28. oktoober 2015, kell 11.00, pakkumuste avamine kell 11.10. Pakkumus tuleb esitada eesti keeles e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna aadressile: karula@karula.ee või paberkandjal Karula Vallavalitsuse aadressile: Karula vallamaja Lüllemäe küla Karula vald Valgamaa 68116.

Hankedokumendid.

Hange Riigihangete Registris.