Taheva Valla Külade Selts sai rahastuse oma projektitoetuse taotlusele “Hargla kandi külapäev 2015″. MTÜ”, toetuse summa on 927,53 eurot. MTÜ Parmu Ökoküla sai rahastuse oma projektitoetuse taotlusele “Tsirgumäe-Sooblase külapäev 2015”, toetuse summa on 1400,98 eurot. Hargla külapäev korraldatakse 20. juunil ja Tsirgumäe-Sooblase külapäev 8. augustil. Täpsem info avaldatakse külade teadetahvlitel ning valla ja Taheva valla külade kodulehtedel. Projekte rahastab siseministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.