20. juuni oli Hargla kandi rahval pidupäev – ilusa ilmaga õnnistatud külapäevale kogunes koguni 323 külapäevalist. Sisutihe päev algas juba hommikul, kui alustati viienda Taheva valla küladevahelise lahtise võrkpalliturniiriga. Turniirile tuli rekordarv võistkondi – lausa üheksa. Taheva valla küladest olid esindatud Hargla (kolme võistkonnaga), Koikküla ja Tsirgumäe, külalistest olid tulnud konkurentsi pakkuma Valga, Kasaritsa, Varstu ja Saru võistkonnad. Põneva ja väga tasavägise turniiri võitis Varstu võistkond (Jane Saluorg, Joosep Saluorg, Ragnar Rebane, Ruve Oja, Kervin Adamson), II koha sai Valga võistkond ning kolmanda koha sai Kasaritsa võistkond. Parima Taheva valla külana sai IV koha seekord Hargla I võistkond. Parimaks naismängijaks valisid turniiril osalenud mängijad Saru võistkonnast Airi Parve ning parimaks meesmängijaks Varstu võistkonnast Ragnar Rebase. Esikolmikut autasustati medalitega, mille keskel oli Taheva valla vapp ning parimat nais- ja meesmängijat vastava kirjega hõbedase medali ja suure arbuusiga. Võrkpalliturniiri korraldasid Taheva valla noored ja abi selleks saadi Valga Maavalitsuse toetatud projektist „Ettevõtlikud Taheva valla noored“ ning Taheva Vallavalitsuselt. Külapäeva õhtuses osas said huvilised kuulata Hargla noorte Joosep Hiobi ja Kristiina Saagi ettekandeid. Joosep rääkis Koiva-Mustjõe kaladest ning kalastusringis tehtust. Õnnekombel oli kohalik kalamees Arvo Sulev enne külapäeva kinni püüdnud 9,4 kg kaaluva ja üle meetri pikkuse haue, mida osalejad siis ligidalt uudistada said. Kristiina Saag andis ülevaate Koiva-Mustjõe maastikukaitsealal kasvavatest taimedest ning selle kauni kaitseala liigirikkusest. Põnev osa külapäevast oli kohaliku elu-olu, ajaloo, looduse ja inimeste tundmisele üles ehitatud mälumäng. Teadmisi kontrolliti näiteks kohalike veekogude, Hargla hümni, praeguste noorte spordisaavutuste ja Koiva ääres kasvava kikkapuu osas. Lisaks pidi ära tundma ka külaelanikke nende noorpõlvefotode järgi. Mälumängust võttis osa seitse 3–4liikmelist võistkonda. Mälumängu võitis võistkond „Mina tänan“ koosseisus Marge Sulev, Inna Naha, Üllar Kadai ja Viktor Perlov. Hargla näitetrupp kandis ette Rasmus Onkeli lavastatud etenduse „Mina tänan“. Olgu mainitud, et Taheva vallas noorsootöötajana töötav Rasmus Onkel sai maakondlikult harrastusteatrite festivalilt käesoleva aasta märtsis parima lavastaja preemia. Külaplatsil toimusid õhtu jooksul mitmed rahvalikud mängud ja võistlused, väiksemad lapsed said osaleda meisterdamise õpitoas. Nautida sai ka külasuppi ning kontserti kohalikelt taidlejatelt. Jaanilõkke süütasid seekord Hargla noored ning tantsuõhtut sisustas ansambel Vana Kallim. Pidu kestis jaaniõhtule kohaselt varaste hommikutundideni. Taheva Valla Külade Seltsi projekti „Hargla kandi külapäev 2015“ rahastas Siseministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest ja kaasfinantseeringuga toetas Taheva Vallavalitsus. Külapäeva korraldustöödes osalesid paljud kohalikud inimesed, kelleta see sündmus võimalikuks ei oleks saanud.   Täname kõiki abi eest!     Monika Rogenbaum