Hargla Kogudus on aastaid tegelenud kiriku remondiga: ligi kahekümne aasta jooksul on vahetatud katusekate, remonditud põrand ja pingistik, korrastatud torni avatäited, välisuksed, trepid, paigaldatud fassaadivalgustus. Tänavu jõudis järg kiriku paljude akendeni. Korda sai viis massiivset akent, nendest kaks käärkambris ja kolm kirikusaalis.
Hargla kirikusaalil ja käärkambril on kokku koguni 19 akent. Sellel aastal läbisid remondi pikihoone lõunapoolse osa kolm kõige halvemas seisus akent, mille ülemised ristikukujulised rosetid ja sõõrid olid purunenud, samuti kohati ka ristkülikukujuliste alumiste osade prosspulgad ja klaasid. Kitt oli pea täielikult hävinud, värvkate lagunenud. Veeplekid vajasid kinnitamist.
 
Käärkambril on erandina kirikust topeltaknad, seega neli kahe poolega nelja ruuduga aknakomplekti. Köetava ruumi kasutamiseks oli vajalik katkised klaasid, prosspulgad ja aknatihendid korda teha.
Hargla Kogudus tellis remonttööd Liivimaa Lossid OÜ-lt, kelle alltöövõtjana tegutses Restaureerimismeister OÜ. Akende restaureerimine maksis kokku 13 000 eurot. Töid aitasid finantseerida Siseministeerium, Rõuge ja Valga vallad, mitmed eraisikust annetajad.
 
EELK Hargla Kogudus tänab töödele kaasa aidanud annetajaid, Toivo Eriltit, Meelis Maidlat, Margis Seini ja Uno Kaskpeiti. Samuti lubab kogudus tuleval aastal akende restaureerimisega jätkata.
 
Fotod: Toivo Erilt ja Meelis Maidla
 
Tekst: Monika Rogenbaum, EELK Hargla Koguduse juhatuse esimees