KELLE KOER?

Leitud 15.10.17 Valgamaalt Taheva vallast Hargla külast sõbralik isane koer.

Valga loomade varjupaik, Valga Laatsi 11a, tel 5299880, valga@varjupaik.ee