Oleme eesmärgiks võtnud parendada liikumiskvaliteeti jalgsi, jalgrattaga või teiste liikur- ja abivahenditega liiklemisel. Liikumise sujuvus on kõige olulisemaks kasutamismugavuse näitajaks kõigile kasutajagruppidele. Kõigile peab olema tagatud võimalus takistusteta liiklemiseks ja juurdepääs avalikult kasutatavatele objektidele.

Et märkida probleemseid kohti, oleme loonud kaardirakenduse, milles oleva juhendi abil saab hõlpsasti infot edastada. Lisaks saab teavitada ankeedi abil, mis on lisatud rakendusele, kuid kättesaadav ka eraldi.

Kaardirakenduse link: https://bit.ly/2YhR0vw

 

Ankeet leitav QR-koodiga ja lingilt: https://arcg.is/y0fbD0

 

Ettepanekuid võib edastada ka meili teel: toomas.peterson@valga.ee või saata tavaposti teel.

Märkeid kaardirakendusele, kommentaare ja tähelepanekuid ootame 31.07.2020. Augustikuus teeme laekunud informatsioonist kokkuvõtte ja otsuse rakenduse taasavamise kohta. Kogutud informatsiooni kasutame tulevaste projektide ettevalmistamise juures.