MTÜ Lastekaitse Liidul on suur rõõm teatada, et heategevusprogrammi „Jõulutunnel“ raames laekus MTÜ Lastekaitse Liidule 1425 taotlust 134 kohalikust omavalitsusest. Kokku taotleti 536 380,75 eurot ja rahuldati 704 taotlust 129 kohalikust omavalitsusest. Otsused laekunud taotluste osas võtsid vastu MTÜ Lastekaitse Liidu, Vanurite Eneseabi ja Nõustamiseühingu, Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Eesti Noorsootöö Keskuse, SA Dharma, Sotsiaalministeeriumi, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse, Eesti Lasterikaste Perede Liidu jt esindajad. Taheva Vallavalitsusse esitati kokku 11 taotlust. Jõulutunneli üldkomisjon rahuldas nendest kuus kogusummas 1371 eurot. Ühte last toetatakse kalastusringiga seotud vahendite ostmisel, kolme last suusavarustuse ostmisel, lisaks toetatakse ühe lapse muusikakooli õpinguid ja ühe lapse õpinguid kunstikoolis. MTÜ Lastekaitse Liit maksab eraldatud toetuseraha vallavalitsuse pangakontole ja vallavalitsus esitab aasta teisel poolel aruande toetuste sihipärase kasutamise kohta. Toetussummat saab lapsevanem kasutada järgmiselt toimides: a) Lapsevanem ostab ise lepingus kirjeldatud esemed ning raha makstakse talle stipendiumlepingus eraldatud summas kulu- ja maksedokumendi alusel. b) Lapsevanem palub poel esitada arve ostetud esemete kohta Taheva Vallavalitsusele. Kui on lapsele eraldatud toetus huviringi kuutasude jaoks, siis tasutakse ettemaks teenuse pakkujale vastava summa väärtuses. Taheva Vallavalitsus teavitab toetuse saajaid kirjalikult neile eraldatud toetusest ning selle kasutamise võimalustest.