Riigieelarvest eraldatakse kohalikele omavalitsustele alates 2017. aasta septembrist vahendeid huvihariduse ja huvitegevuse korraldamiseks. Toetuse kasutamiseks peab kohalik omavalitsus koostama tegevuskava, mille alusel  perioodil 01.09.2017–31.12.2018 lahendatakse kohalikul tasandil kitsaskohti kultuuri, spordi ja loodus- ning täppisteaduste valdkonnas. Huvihariduse ja huvitegevuse lisavahendid suunatakse 7–19-aastaste noorte heaks.

Taheva Vallavalitsus palub huvitegevuse ja huvihariduse vahendite kasutamise paremaks planeerimiseks infot Taheva valla noorte kohta, kes õpivad mõnes huvikoolis või käivad huviringis, milleks kohapeal võimalused puuduvad ja milles osalemisega kaasnevad kulud vanemale. Palume välja tuua kuu keskmine kulu kululiikide kaupa (nt transpordikulu, õppemaks, osalustasu).

Palume info saata hiljemalt 8. juuniks  2017 aadressile vallavanem@taheva.ee.

Taheva Vallavalitsus analüüsib kogutud andmeid ja langetab otsuse, kuidas ning milliste reeglite alusel huvihariduse ja huvitegevuse toetuse vahendeid kasutada.

 

Info: Monika Rogenbaumilt telefonil 510 9822 või e-posti aadressil vallavanem@taheva.ee.