Kuni 7. oktoobrini on võimalik taotleda toetust huvikoolis õppimiseks ja huvitegevuseks. Toetus on suunatud lastele ja noortele vanuses  7-19 aastat.

Toetust saavad taotleda:

  • Valga linnas elavate lasterikaste perede õppurid (leibkonnas neli ja enam last/noort);
  • väljaspool Valga linna elavad noored, kes osalevad huvikoolis või võtavad osa huvitegevusest, milleks puuduvad võimalused tema elukohas.

Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus ja  juhendaja allkirjastatud tõend noore osalemise kohta huvikoolis või huviringis. Huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord ning taotluse vorm on kättesaadavad Valga Vallavalitsuse kodulehel: https://www.valga.ee/haridusvaldkond

Taotlused palume edastada e-keskkonnas või saata valga@valga.ee

 

Lisainfo: 

Tõnu Vahtra

tonu.vahtra@valga.ee

 

Allikas: www.valga.ee