Eesmärk
Joonistuskonkurss „Teejuhi koerad“ on osa Eesti Vabariigi 100.sünniaastapäevale pühendatud kingitusest „Teejuht“. Projekti viiakse ellu koostöös KÜSKi ja EV100 korraldustoimkonnaga. Konkurssi korraldavad Lüllemäe Põhikool, Lüllemäe Raamatukogu ja Orienteerumisklubi Juku-Peedu.

Jaan Lattiku lastejutus „Teejuht“, juhatab karjapoiss rändajale teed Karula kiriku juurde. Teel Lüllemäele kohtab rändaja talude juures erinevaid koeri, kellest vastavalt karjapoisi õpetussõnadele saab rändaja kergesti mööda. Joonistuskonkursi eesmärgiks on anda visuaalne nägu ja kuju neile koertele, keda rändaja kohtas.

 

Osalemise juhend
Vanusele 5-17 aastat

 1. Loe läbi jutt „Teejuht“, mille leiad SIIT ning vali jutust üks koer, keda soovid joonistada. Kokku on rändajal teel seitse peatust. Koeri teel on kokku 12. Vali joonistamiseks välja üks koer ning päästa fantaasia lahti!
 2. Pane oma nägemus koerast A4 formaadis paberile.
 3. Märgi oma tööle, millist koera joonistasid.
 4. Autori nimi kirjuta töö tagumisele küljele.

Too oma töö hiljemalt 12. oktoobriks Lüllemäe Põhikooli postkasti, Lüllemäe raamatukogusse, Kaagjärve raamatukogusse või Karula Avatud Noortekeskusesse.

 

Näitus

Kõigist tähtaegselt esitatud töödest valmib näitus.

Näitus on üleval:

 • Lüllemäe Põhikoolis vahemikus 16.10-20.10;
 • Lüllemäe Kultuurimajas 24.10-31.10.
 • Facebookis lehel „Teejuht“ 16.10-31.10

 

Joonistuste näitus on üles ehitatud „Teejuhi“ jutus olevate endiste taluasukohtade alusel.

Jaotus talukohtade alusel:

 1. Kats verevat (2 koera)
 2. Sepä urupini (1 koer)
 3. Iirani pinid (2 koera)
 4. Mäe peremehe pini (3 koera)
 5. Alara pinid (2 koera)
 6. Visseri sala pinimait (1 koer)
 7. Kaupmehe suur üüpini (1 koer)

 

Hindamine (Parimate tööde väljaselgitamine toimub kolmes osas.)
1. Rahvahääletus.
Rahvahääletus toimub kahel näitusel kohapeal. Näituse külastaja valib iga talukoha juurest enim meeldinud joonistuse ja märgib oma eelistused sedelile. Hääletussedel läheb arvesse, kui sellel on hääletaja täispikk nimi. Igast jaotusest enim hääli saanud joonistus(-sed) pääsevad lõpphindamisse. Igast talukohast valitakse välja joonistuste arv vastavalt koerte arvule.
2. Facebooki hääletus.
Pildid pannakse üles EV 100 projekti „Teejuht“ FB lehele. Igast kategooriast enim meeldimisi saanud koera pilt pääseb lõpphindamisse.
3. Komisjoni koosolek.
Komisjoni kuuluvad õpilaste esindaja, õpetajate esindaja, lapsevanemate esindaja, KOV esindaja, Karula koguduse esindaja. Komisjoni liikmed teevad lõpliku otsuse, kumb rahva- ja FB-hääletusel enim hääli saanud pilt võitjaks osutub. Koosoleku töökord lepitakse kokku kohapeal. Komisjon teeb otsuse hiljemalt 10. novembriks. Komisjoni kutsub kokku konkursi korraldajate nimel Lüllemäe Põhikooli direktor.

 

Autasustamine
Väljavalitud tööde autoreid autasustatakse oktoobris 2018. Kõigi konkursil osalejate vahel loositakse välja tänumeened sündmusel Teejuht 2017. Auhinnad loosib välja korralduskomisjon. Loosimise tulemustest teavitatakse EV 100 projekti „Teejuht“ FB lehel. Konkursil väljavalitud pildid hakkavad illustreerima Teejuhi püsiraja infotahvleid (7 tk), mis paigaldatakse endiste talude teeotsadesse alguspunktiga Mäkistest järgmise aasta oktoobris.

 

Korraldajad jätavad endale õiguse teha vajadusel juhendis täpsustusi/muudatusi.