Keskkonnaamet koostab Karula rahvuspargi kaitsekorralduskava aastateks 2020-2029. Lisaks Karula rahvuspargile käsitleb kaitsekorralduskava ka Koemetsa metsise püsielupaika, Singa metsise püsielupaika, Ubajärve metsise püsielupaika ja Põrgujärve metsise püsielupaika (Karula loodusala ja Karula linnuala). Kaitsekorralduskava eesmärgiks on anda ülevaade kaitstavast alast, hinnata ala põhiväärtuste seisundit ja nende kaitseks vajalikke meetmeid, määrata konkreetsed tegevused väärtuste säilimiseks, taastamiseks ja tutvustamiseks ning seada ootused väärtuste kaitse tulemuslikkusele.

Kaitsekorralduskava tööversiooniga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti veebilehel:
https://www.keskkonnaamet.ee/…/karula-rahvuspargi-karula-lo…

Täiendusi ja parandusettepanekuid kaitsekorralduskava kohta saab Keskkonnaametile esitada kirjalikult hiljemalt 13.12.2019 aadressil info@keskkonnaamet.ee. Karula rahvuspargi, Karula loodusala ja Karula linnuala kaitsekorralduskava avalik arutelu toimub 22.11.2019 kell 16.00-18.00 Kaika seltsimajas.

 

Lisainfo:

Kadri Kuusksalu, +372 5340 8012 , kadri.kuusksalu@keskkonnaamet.ee.