Toidupank koostöös Sotsiaalministeeriumi ning kohalike omavalitsustega jagab kevadel aprill-mai 2015 Euroopa Liidu toiduabi. Seda on õigus saada jaanuaris ja veebruaris toimetulekutoestust taotlenud inimestel. Toiduabi saajate nimekirja koostab Sotsiaalministeerium koostöös kohalike omavalitsustega. Toiduabi väljastatakse isikut tõendava dokumendi alusel. Kui Teil puudub võimalus isiklikult kaubale järele tulla, võite volitada ametliku esindaja toiduabi välja võtma. Volitus peab sisaldama volitatava isiku isikukoodi. Kaup väljastatakse mõlemal juhul isikut tõendava dokumendi alusel. Oluline:

  • Üks komplekt toiduaineid kaalub 15 kg ning sisaldab tatart, jahu, pudruhelbeid, makarone, riisi, rosinaid, rapsiõli, suhkrut, liha- ja kalakonserve, purgisuppi ja šokolaadi. Toiduabile järele tulles tuleb kaasa võtta kogu komplekt (ei saa osade kaupa järel käia).
  • Ühe toiduabi komplekti kaasavõtmiseks tuleb kindlasti kaasa võtta kaks tugevat kotti.
  • Komplektide arv sõltub teie pere/leibkonna liikmete arvust, mille deklareerisite sotsiaaltöötajale siis, kui toimetulekutoetust taotlemas käisite. Kui teie pere saab enam kui ühe komplekti, palume kaasa võtta vastava arvu kotte.

Näide: 5-liikmeline pere, kus kõigile on ette nähtud toiduabi, saab viis komplekti toiduabi ehk 5 x 15 = 75 kg. Vajalik seega vähemalt 5 x 2 = 10 kotti. Kui on mitu komplekti, võib toiduabil mitu korda järel käia. Siiski ei tohiks unustada, et iga kord antakse teile kaasa 27 ühikust koosnev komplekt. Mõniste vallas 2015. aasta jaanuaris ja veebruaris toimetulekutoetust taotlenud isikud ja pered saavad toidupakid kätte sotsiaaltöö spetsialist Janyka Vellaku käest alates 1.aprillist 2015.a. Täiendav info: www.toidupank.ee/euroabi Küsimuste korral võib pöörduda sotsiaaltöö spetsialist Janyka Vellaku poole telefonidel 7891237 või 5307 3260.