Jaan Tõnissoni Instituut kutsub maaomavalitsuste ning maapiirkondade mittetulundusühingute esindajaid seminarile, millel tutvustatakse rahvusvahelises koostöös valminud kohaliku võimu ja kodanike koostöö tihendamise kontseptsiooni. Seminar toimub 27. veebruaril 2015 Tallinnas Tehnikaülikooli Majandus- ja sotsiaalteaduskonna majas. Külaliseks on lektor Bulgaariast, kes tutvustab olukorda Bulgaaria maaelanikkonna ja -omavalitsuste koostöös ning viib projekti käigus valminud õppekava järgi läbi rea praktilisi tegevusi koostöö tihendamise võimalustest kohalikes omavalitsustes. Seminari programm on lisatud. Seminarist osavõtt on tasuta. Kaugemalt saabujatele kompenseeritakse sõidukulud vähemalt ühiskondliku transpordi tariifide alusel. Päeva kestel on projekti poolt tasutud kohvipausid ning lõunasöök.   Kohtade arv seminarist osavõtuks on piiratud. Registreerida palun e-mailile: sulev@jti.ee. Täiendav info telefonil 55514332     Sulev Valdmaa Jaan Tõnissoni Instituudi Kodanikuhariduse keskuse juhataja