Projekti toetavad mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogu ja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet Leaderi meetmes. Toetuse summa on 19 827,72 eurot. Projekti raames paigaldatakse aadressile Keskuse tee 1, Koikküla tasakaalurada, võrkpüramiid, kiik, kuusnurkne varjualune, pargipingid,, prügikastid. Projekti kuludes sisalduvad veel omanikujärelevalve teenuse ja tänusildi maksumused. Puhkeala planeeritakse rajama hakata 2017. aasta kevadel.