MTÜ Murtud Rukkilille Ühing koostöös Mõniste Vallavalitsuse, Mõniste Kooli, Mõniste Rahvamaja, MTÜ-ga Ääremaa Noored ja Kaitseliidu Antsla Malevaga kuulutab välja Mõniste valla Rukkilille Kodu konkursi. Osaleda võivad kõik Mõniste valla maakodud. Hinnatakse maakodu terviklikkust, elujõulisust, maalähedust, omapära. Ettepanekuid konkursil osalejate kohta võivad teha kõik soovijad ja esitada kandidaadid vallavanemale hiljemalt 31. juulil 2015 kas e-posti teel vald@moniste.ee, paberkandjal vallavalitsuse postiaadressil või helistades telefonil 5331 7772. Konkursile esitatud kodudega tutvub komisjon, kuhu kuuluvad esindajad MTÜ-st Murtud Rukkilille Ühing, vallavalitsusest, koolist ja rahvamajast, MTÜ-st Ääremaa Noored ja Kaitseliidu Antsla Malevast. RUKKILILLE KODU auhind antakse võitjale üle 16. augustil toimuval Rukkilille Päeva üritusel Eesti Kodu mälestuskompleksi juures.