Päästeamet annab teada, et alates 1. märtsist k.a jõustus siseministri määruse „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ muudatus. Muudatus kehtestab alles ehitatavatele kui ka olemasolevatele kortermajadele nõude, et kortermajas peavad olema välisuksed, vaheuksed ja korteriuksed numbritega tähistatud. Samuti peavad büroohoonetes ja kortermajades olema tähistatud korrused alates kolmandast.
 
Nõue on tingitud eelkõige vajadusest tagada operatiivteenistustele kiire reageerimine elanike/kodanike elu, tervise ja vara kaitseks ajakriitilistes situatsioonides. Teisisõnu, et näiteks korteritulekahju korral oleks naabritel võimalik kiiresti välja selgitada probleemne korter, edastada info Häirekeskusele ja seeläbi päästjad, kiirabi, politsei suudaksid ilma aega kaotamata jõuda abivajajani.