Pildid peavad olema seotud Kotuse piirkonnaga – Taheva, Karula, Mõniste, Ähijärve ümbrusega.

 

Pilt/pildid palume saata aadressile kotus.tkm@gmail.com

Iga pildi puhul palume välja tuua autori nime ning koha vähemalt küla täpsusega.

 

Pilte võib saata jooksvalt kuni maikuu lõpuni. Üks autor võib saata mitu pilt.

 

Pildid laetakse ülesse Kotusse FB-albumisse, mille leiab SIIT

 

Lisainfo:

Rasmus Onkel – 5626 4816 või kotus.tkm@gmail.com