Kotuse koostöövõrgustik ühendab peamiselt Taheva, Karula ja Mõniste piirkonna ühendusi ja ettevõtteid ning tegusaid inimesi ning tegutseb selle nimel, et piirkonna elu edeneks ning kandi väärtused oleksid hoitud ja tuntud. Võrgustikutöö tulemusel soovitakse saada piirkonda rohkem külastajaid ja elanikke.

Veebruaris kohtusime kolmel korral. Lüllemäel, Mõnistes ja Harglas toimunud arupidamistel osales kokku üle kolmekümne inimese. Arutati põhjalikult ühise turismikaardi-infovoldiku koostamisega seonduvat. Kaardil on välja toodud 89 erinevat punkti: seitse ööbimiskohta, 24 lõkkeplatsi ja telkimisala, üheksa kauplust ja üks apteek, 19 külastuspaika ja vaatamisväärsust, üheksa matka-, ratta- ja õpperada ja 20 haridus- ja kultuuriobjekti. Infovoldik antakse välja nii emakeeles kui inglise keeles. Vastset materjali on plaanis jagada näiteks piirkonna turismiinfopunktides, asutustes, laatadel. Ühistööna valminud trükis saab olema kättesaadav ja allalaetav ka võrgustiku kodulehelt www.kotus.ee.

Võrgustik on sukeldumas järgmisesse ühisesse projekti, mis tahab senisest enam ära kasutada Lüllemäe National Geographicu akna potentsiaali. LEADERi programmist tuge saanud 2aastane projekt „Kotuse koostöövõrgustiku edasiarendamine National Geographicu kollase raami võimaluste toel“ raames toimuvad võrgustiku liikmetele suunatud õppereisid ja koolitused. Suuremateks tegevusteks on kaks õppereisi ja kaks koolitust. Esimene koolituspäev oli võrgustikutöö teemal 21. veebruaril, teine koolituspäev meeskonnatöö valdkonnas tuleb juba 14. märtsil Hargla Maakultuurimajas. Rohkem koolitusinfot vaata kindlasti SIIT. Tuleval aastal mõtleme, millised võiksid olla piirkondlikud tunnussündmused ja kuidas neid võiks kõlavalt korraldada. Õppereisid viivad seekord Hiiumaale ja Sibulateele. Mõlemad kandid on teada ja tuntud oma tugevate võrgustikega, kes on suutnud piirkonna eripära tööle panna. Hiiumaal uurime täpsemalt ka kohaliku toidu lugu ja suursündmuse korralduskogemuste kohta.

Võrgustiku koduleht www.kotus.ee uueneb ja muutub kasutajasõbralikumaks. Lehel tehakse mitmeid tehnilisi muudatusi ja leht muutub nutiseadme kasutajale mugavamaks. Juurde tuleb rubriik „Maale elama“, mis tutvustab maaelu vastu huvitundjatele siinse piirkonna võimalusi. Kodulehe statsionaarne materjal saab avalikuks ka inglise ja läti keelsele lugejale.

Kotuse koostöövõrgustik teeb ühistööd ka Valgamaa Arenguagentuuriga. Kohtumistel tutvustas selle ettevõtluskonsultant Anneli Kattai Valgamaa tööhõivekava, mis sisaldab endas turismiettevõtjate ja väiketootjate võrgustiku arendamist. Selleks korraldatakse koolitusi ja õppereise ettevõtjatele ja hakkajatele inimestele,  kes tegelevad turismi, kohaliku toidu ja käsitööga. Koolitused hõlmavad tootearendust, turundust (sh sotsiaalmeedia turundust),  nõudeid tootmisele, raamatupidamist ja nõudeid dokumentatsioonile.  Koolitused sobivad nii sellele, kes alles plaanib alustada, kui ka juba tegutsejatele. Koolituste ajad on selgumisel ja neist teavitatakse võrgustikuliikmeid.

Lüllemäel sündis idee minna ühise piirkonnana juba käesoleval aastal välja ka mõnele laadale, et tutvustada siinset toitu ja käsitööd ning puhkamisvõimalusi. See idee saab kindlasti ka teoks.

Kotuse võrgustik tänab kõiki koostöökohtumistel osalenuid. Saadud ettepanekud ja näpunäited viivad meid edasi!

´

Monika Rogenbaum, Anneli Kattai, Rasmus Onkel