Oleme kogumas mõtteid, ideekavandeid, visandeid, piirkonnaga seotud lugusid, mille põhjal kujundada piirkonnale omapärased suveniirid ja tänumeene(d).

Väga on oodatud kõik ideed ja mõtted nii kirjalikult/trükitekstina, käega visandatult, arvutis kujundatult, fototöötlust kasutades jne. Kogutud ideede pealt kujundame 2022. aastal koostöös piirkonna käsitöölistega suveniirid ja tänumeene(te) prototüübid, millele järgneb nende testimine ja edasiarendamine.

Palume Sinult 5-10 minutit, et üheskoos koguda ideid ja toetada piirkonna käsitöölisi suveniiride ja tänumeene(te) väljatöötamisel.

Küsimustiku leiab SIIT

NB! Punase tärniga tähistatud küsimused on kohustuslikud; ilma tärnita küsimuste puhul, kui ei oska ideid pakkuda, võid lahtri tühjaks jätta 🙂

* Kotus – Taheva , Karula, Mõniste ja Ähijärve piirkonna ettevõtteid, vabaühendusi, valdade allasutusi ning külaaktiivi liitev piirkonda arendav koostöövõrgustik.

Kotuse koostöövõrgustiku piirkonnaks on endiste Taheva, Karula ja Mõniste valdade alal asuvad külad ja Ähijärve ümbrus.

Küsitlus toimub ajavahemikus 20.12-28.12.2021

 

Lisainfo:

Rasmus Onkel
Kotuse koostöövõrgustiku koordinaator
5626 4816 või kotus.tkm@gmail.com