Taheva Valla Külade Seltsi eestvedamisel ja Valga ning Rõuge Vallavalitsuste toetusel on valmis saanud Kotuse piirkonna turismikaardi-infovoldiku kordustrükk. Uuele trükisele on juurde lisandunud uusi põnevaid külastuskohti ja majutusasutusi. Samuti on sel korral trükist võimalik leida kahes keeles – nii eesti kui ka inglise keelsena. Huvilised võivad trükiseid leida Taheva, Karula ja Mõniste piirkonna turismi ja kultuuriasutustest ning Valga ja Võrumaa turismiinfopunktidest. Samuti on tehtud juba ettevalmistusi, et lähitulevikus ka lõunanaabritele infot Kotuse piirkonnast läti keeles saaks trükise näol jagada.
Trükised on leitavad ka pdf ja jpg kujul Kotuse kodulehelt:

Kotuse näol on tegemist Taheva Valla Külade Seltsi ja endise Taheva valla eestvedamisel loodud Taheva, Karula ja Mõniste piirkonna koostöövõrgustikuga, mis koondab endas piirkonna ettevõtjad, MTÜ-d ja aktiivsed külaliigutajad, kes ühiselt antud piirkonda oma jõududega arendavad ja turundavad.