Pressiteade
Eesti Maaülikool
08.01.2021
 
Valgamaal Tsirgumäel toimub 11.‒15. jaanuaril Maaülikooli hobumetsanduse kursus, kus antakse huvilistele ülevaade hobuste kasutamisest metsatöödel.
 
„Rahvusparkides ja asulalähedastes metsades on omanikul ja hooldajal tihti mure puidu kättesaamisega. Samas on keskkonnakaitseliselt oluline majandada poollooduslikke kooslusi pehmete võtetega ning anda tööd maastikke hooldavatele hobustele – eriti meie ohustatud kodumaistele tõugudele,“ rääkis maaülikooli keskkonnakaitse ja maastikukorralduse professor Kalev Sepp.
 
Lisaks on väikeettevõtjatel ja väikemetsaomanikel tihti probleeme väikeste koguste, erisortimendi või harvesterist murimata puidu kättesaamisega. „Väikeste koguste kättesaamiseks tuleb otsida kergemat tehnikat, ja siis on hobune käepärane ning konkurentsivõimeline,“ lisas hobumetsanduse eestkõneleja ja Viljandi Kultuuriakadeemia kaasprofessor Priit-Kalev Parts.
 
Hobumetsatööde päevi korraldab Eesti Maaülikooli keskkonnakaitse ja maastikukorralduse õppetool hobumetsanduse algkursuse raames.
 
Kursuse raames on neljapäev, 14. jaanuar avatud kõigile huvilistele, kelle igapäevatöö või huvi on seotud metsanduse ja hobumajandusega.
 

 

Lisainfo:

Priit-Kalev Parts, 5205230, priit.kalev.parts@gmail.com