Tähtpäevaks laekunud taotluste menetlemise aeg on kuni 30 tööpäeva alates taotluse esitamise tähtpäevast. Taotluse menetlus algab taotlusvooru esitatud taotluse registreerimisest ning lõpeb vallavalitsuse otsusega taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta. Kultuuritööd korraldavate mittetulundusühenduste projektitoetuse taotlusi hindab vallavalitsus poolt moodustatud kultuurikomisjon.  Kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühenduste projektitoetuse taotlusi hindab vallavalitsuse poolt moodustatud küla- ja asumiliikumise komisjon.

Valga Vallavalitsuse määrusega on kehtestatud kogukonna arendamise projektitoetuste maksimaalseks toetussummaks 1000 eurot.

Taotlused tuleb saata Valga Vallavalitsusele kas e-posti teel aadressile valga@valga.ee või tuua käsitsi aadressile Puiestee 8, Valga.

Vaata täpsemalt:  Valga Vallavolikogu kinnitas 26. oktoobri 2018. a istungil määruse “Kultuuritööga ja kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühenduste toetamise kord”

Kultuuri- ja kogukonnaprojektide toetuste taotlusvormid ja aruandevormid on kättesaadavad Valga valla kodulehelt www.valga.ee

Kultuuri- ja kogukonnaprojektide taotlusvorm

Kultuuri- ja kogukonnaprojektide aruandevorm

 

Allikas: www.valga.ee